Miljoenen liters gewoon water gaat zo de zee in.

Een  bijzondere bijeenkomst met Ministeries, Waterinstanties, Gemeenten en grote Ingenieursbureaus.

Vorige week was ik op een wel echt hele bijzonder bijeenkomst op uitnodiging van Rimbaud Lapperre van Milieuadvisbureau Landslide  van www.landslide.nl .


Een bijeenkomst met ministeries, waterinstanties, Gemeenten en burgemeester en grote Ingenieursbureaus. Allemaal met 1 groot doel om een belangrijke probleem aan te pakken. Een probleem, waarvan ik durf te zeggen, waarschijnlijk 95 % van de mensen geen weet hebben. Maar dit wil je echt wel weten, daar ben ik van overtuigd!

Terwijl vruchtbare akkers verdrogen.

Terwijl er in de zomer in Nederland vaak grote delen verdrogen en akkerbouwers in de problemen raken, wordt er op verschillende plekken in Nederland grondwater naar de Noordzee geloosd. Dat pompen moet, daar zit niets anders op!

Grondwater heeft lange tijd een grote rol gespeeld in de Nederlandse industrie in de steden. Het werd bijvoorbeeld gebruikt als koel- of proceswater. Grote bedrijven vroegen en kregen daarvoor een vergunning en betaalden vervolgens belasting over de ontrekking en lozing van dat water. Maar tijden veranderen. Veel industrie is uit de Nederlandse steden verdwenen en in de kantoren en huizen die ervoor in de plaats kwamen, is nauwelijks behoefte aan grondwater anders dan om te drinken.

Dan stop je toch gewoon met  pompen.

Nou nee, het lijkt heel simpel, maar stoppen met dit oppompen is geen optie. Onze woningbouw is berekend op een grondwaterstand die onder meer door de onttrekking van grote bedrijven op peil wordt gehouden. Als de pompen worden stilgezet omdat er geen behoefte meer is aan het proceswater kunnen kruipruimtes in de oude industriesteden blank komen te staan en kan via optrekkend vocht in de fundering en muren een ongezond vochtig binnenklimaat ontstaan. Wij krijgen als het ware natte voeten. En er ontstaan vele schadeclaims door burgers.

In Delft verdwijnt een hoeveelheid van een Olympisch zwembad in 2 uur  in zee!

Een van de grootste industriële grondwateronttekkers in Nederland is DSM in Delft. Goed voor een vergunde hoeveelheid van 13.8 miljoen m3 water per jaar. Dat is ruim 1500 m3 per uur; daarmee vul je in twee uur een Olympysch zwembad. DSM heeft dat water niet meer nodig en wil van de daarmee gemoeide kosten af (een paar miljoen voor de installatie en belastingen).

De stekker eruit trekken zal het ondiepe grondwaterpeil in Delft en omgeving flink doen stijgen, wat een veelvoud aan (schade)kosten met zich meebrengt. DSM moet dus blijven pompen uit de diepere grondwaterpakketten, maar wenst daarvoor niet in z’n eentje de rekening gepresenteerd te krijgen. Een vergunning is mooi, maar dat daaruit een eeuwigdurende verplichting voortvloeit lijkt onredelijk. DSM kreeg van de rechter gelijk en kwam met de gemeente, provincie en het waterschap een regeling overeen, waardoor het grondwater blijft stromen en Delft en omgeving  de voeten droog houden.  Waarheen het ongebruikte water gaat? Naar de zee!

Het lozen van ongebruikt grondwater is een systeem met hoge kosten en geringe baten, in stand gehouden door de belastingbetaler, die daar helaas in de meeste gevallen geen weet van heeft.

Daarom was deze bijeenkomst op 6 februari 2013 met Ministeries, Gemeenten, Waterinstanties en grote Ingenieursbureaus om een duurzame oplossing te vinden hoe je dit water om een vruchtbare manier kunt gaan gebruiken.

En waarom was ik daar?

Ik was daar om 2 redenen.Ten eerste om deze eerste belangrijke stap vast te leggen met een schilderij. Een blijvende herinnering. De tweede reden om de verschillende mensen uit de verschillende invalshoeken zich gemakkelijk te laten mengen in dit gezelschap. Het schilderen was een prettige afleiding om je gemakkelijk te bewegen in de bijeenkomst ruimte.

Een prachtig eerste begin, dat zeer constructief was, want zij gaan verder en laten het hier niet bij zitten. Want wat kun je veel nuttige dingen doen met water. Zo nuttig om deze grote verspilling tegen te gaan. Heel veel succes met de volgende stap!

(En dit gemaakte schilderij gaat een mooie plek krijgen in Den Haag).

 

 

 

2 gedachten over “Miljoenen liters gewoon water gaat zo de zee in.

  1. Jolanda Goris

   Beste Annette,
   Dank. Ja, het was héél bijzonder om erbij te mogen zijn, en om zo’n opdracht te mogen doen!
   Deze keer een beetje als een illustrator ;-).
   Ik kijk vol bewondering ook naar jou, met je geweldige nieuwsbrief!
   Vrolijke groet, Jolanda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *